Organisatie

LIOF is met ruim 45 medewerkers dé uitvoeringsorganisatie van het regionaal economisch beleid voor de provincie Limburg. Dit doet LIOF namens het ministerie van Economische Zaken en de provincie Limburg. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij stimuleert LIOF de economische structuurversterking in Limburg en creëert zij groei en banen. De belangrijkste doelgroep voor LIOF is het MKB in Limburg.

LIOF helpt het MKB van ‘voor de start tot voorbij de finish’ met innoveren en het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid. LIOF financiert de start en groei van kansrijk MKB en initieert projecten en programma’s om de concurrentiekracht van het MKB te versterken. Ook werft LIOF buitenlandse bedrijven, in nauwe samenwerking met NFIA en de provincie Limburg, en zorgt dat hun vestiging en ontwikkeling in Limburg soepel verloopt.

Tot slot schept LIOF de voorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de sectoren industrie, agrofood en logistiek. En werkt zij, samen met de Brightlands campussen, voor bedrijven in deze sectoren die aansluiten op de Limburgse campusdomeinen: agro/food, chemie & materialen, smart services en life sciences & health.

Ter ondersteuning van het MKB biedt LIOF een samenhangend geheel van kennis, kapitaal en netwerk.

Er is een Raad van Commissarissen die de toezichtfunctie uitoefent op de organisatie. Parallel aan de RvC wordt een investeringscommissie ingericht die de investeringsvoorstellen (financieringen en participaties) zal toetsen.

Aangezien een van de leden van de RvC de overstap maakt naar de investeringscommissie, komt deze positie beschikbaar.

Functie

De leden van de Raad van Commissarissen LIOF moeten over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van LIOF en met het bedrijfsleven in Limburg. De RvC heeft oog voor en affiniteit met het maatschappelijk karakter van de bedrijfsdoelstelling van LIOF en de publieke status van haar aandeelhouders. Tevens is het van belang dat de RvC beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.

Op basis van de gewenste kennis, ervaring en deskundigheid die nodig is om als RvC als geheel toezicht te houden op de werkterreinen van LIOF is per lid een apart profiel geformuleerd. Deze profielen bestaan uit een aantal specifieke eisen ten aanzien van kennis en vaardigheden. Individuele leden van de RvC beschikken over een dusdanige combinatie van een aantal van deze eisen zodat alle gewenste kennis, ervaring en deskundigheden door de voltallige RvC zijn afgedekt.

Functie eisen

Als lid RvC met profiel Financien & Venture Capital brengt u kennis en ervaring in op het gebied van financiën in het algemeen alsmede op het gebied van bedrijfsfinancieringen (risicokapitaal / leningen) en het functioneren van de private kapitaalmarkt in het bijzonder.

Daarnaast worden de volgende kenmerken van belang geacht:

  • Ruime ervaring als financieel directeur of CFO op directie of bestuursniveau en/of in de accountancy
  • Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende financiële continuïteit van een onderneming
  • Kennis en ervaring met het (juridisch) inrichten, structureren, organiseren en controleren van fondsen
  • Kennis en ervaring van risicomanagement en portefeuillemanagement
  • Goede kennis van corporate governance.

Gezien de samenstelling van de RvC gaat bij gelijkwaardige kandidaten de voorkeur uit naar een vrouw.

Inlichtingen

LIOF wordt in deze werving- en selectieprocedure exclusief begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Simons (06-52376775).

Mocht u interesse hebben dan kunt u tot tot en met 28 februari reageren op deze vacature.

Voor meer informatie over LIOF verwijzen wij u graag door naar www.liof.nl

Sollicitatie

De reactietermijn voor deze vacature is inmiddels gesloten. Mocht u toch interesse hebben neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt een van beide personen die genoemd worden bij Inlichtingen hiervoor benaderen.

[post_title]
Share This